STRATEGIE

De essentie van een strategie is om te kiezen wat niet te doen

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De wereld van beheer van vermogens is ingrijpend veranderd. Tot voor kort was het gebruikelijk in overleg te treden met een beleggingsadviseur of een vermogensbeheerder om informatie en advies in te winnen over eventueel te kiezen beleggingen. De sinds enige tijd bestaande mogelijkheid tot automatisering van dit keuzeproces (Robo-advies), cliënten die zich afwenden van fondsen en nieuwe taken voortkomend uit zorgplicht, compliance en de informatievoorziening hebben het speelveld voor de professional veranderd.

U, als financieel dienstverlener, wilt bezig zijn met uw werk. U wilt daarvan niet afgehouden worden door allerlei nieuwe taken en verplichtingen zeker niet als dat ten koste dreigt te gaan van uw primaire dienstverlening. U hebt behoefte aan een solide partner die u helpt bij het maken van beleggingskeuzen, verslaglegging en risicobeheersing. Binnen Invest4You is de kennis en ervaring om u op die gebieden te ontzorgen aanwezig. Wij werken voor institutionele partijen zoals pensioenfondsen, verzekeraars en investeringsfondsen die gekozen hebben voor een solide partner met een, als het om beleggen en beheersing van risico aankomt, goed track record.

Beleggingsstrategie

De professionele beleggingsstrategieën van Invest4You bieden onze klanten een volledig geautomatiseerd proces waarbij een zelfparametriserend en geautomatiseerd expertsysteem orders afgeeft. Gebruik wordt gemaakt van tientallen, soms meer dan honderd variabelen. De ontworpen algoritmes kennen een waarde toe aan een niet afgebakend spectrum van informatie en komen tot een – binnen het model – zo goed mogelijke conclusie voor een instrument t.w.: niets doen, kopen, verkopen of houden. De strategieën van Invest4You vormen samen een compleet nieuwe generatie beslismodellen. Gebruik wordt gemaakt van onder andere statistische kwantitatieve analyses, inzichten uit de biologie, natuurkunde en de chaostheorie. Het ontwikkelen van een beleggingsstrategie die volledig past bij het profiel van de opdrachtgever is uiteraard mogelijk.

Onderstaand treft u een overzicht aan van enkele doelvariabelen die door klanten c.q. risicoprofielen kunnen worden gebruikt om de werkzaamheid van een strategie te beoordelen. De voorbeelden zijn steeds aan dezelfde strategie ontleend.