Welkom bij Invest4You NV

Jan Adriaansen en Bé Weijers van Invest4You

Jan Adriaansen                                    Bé Weijers


Strategieën die vermogensbeheer op basis van statistische / kwantitatieve analyses mogelijk maken. In tijden van een slechte of chaotische beurs wordt het vermogen op eigen rekening gedeeltelijk, dan wel geheel liquide aangehouden. Dat leidt tot goede resultaten bij beperkte risico's. Voor de klant is de werkwijze bovendien overzichtelijk en transparant.

Transparant, gemak, individueel en rationeel zijn begrippen, die gehanteerd worden in de dagelijkse werkzaamheden en in de ontworpen beleggingsstrategieën.

Invest4you heeft strategieën voor vermogensbeheer ontwikkeld, die o.a. als uitgangspunt hebben dat er alleen belegd wordt in aandelen als er reële koerspotentie op korte termijn aanwezig is. Zo niet dan wordt er tijdelijk niet in aandelen belegd.

Uw wens om te gaan beleggen in een vermogensbeheer product dat door Invest4You is ontworpen begint met het invullen van een vragenlijst ten behoeve van de geschiktheidtoets en het cliëntenprofiel. Op basis van de antwoorden op deze vragenlijst wordt het risicoprofiel dat bij u past vastgesteld. Het risicoprofiel wordt "vertaald" naar een Asset Allocatie (de verhouding tussen spaargeld/obligaties en aandelen).

De strategieën van Invest4You nemen u het werk uit handen: volgen uw beleggingen dagelijks en kiezen de aan- en verkoopmomenten zorgvuldig. U ontvangt regelmatig een grafiek met het (netto) resultaat van uw eigen portefeuille in dat jaar. Per kwartaal krijgt u een overzichtelijke resultaatverantwoording van uw beleggingen. Periodiek vindt een evaluatie van de portefeuille, uw persoonlijke situatie en het risicoprofiel plaats.

Invest4You NV heeft voor beleggers, die het zich niet kunnen of willen permitteren een beurscrisis geduldig uit te zitten, volledig nieuwe beleggingsstrategieën ontwikkeld. Op basis van onze analyses kopen de strategieën eenmaal per maand maximaal zeven aandelen in en die verkopen ze in principe weer na een maand. Daarbij houden we niet alleen rekening met de koerspotentie van individuele aandelen, maar ook met het algehele beurssentiment.

Invest4You beheerstrategieën: Good4You!